ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2020 - ΕΝΕ ΚΡΗΤΗΣ

 

 
 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Παγκρήτια
 
 
 
Νοσηλευτική Διημερίδα 2020 που διοργανώνεται από την
 
 
 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης,
 
 
 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ.
 
 
 
 
Παρασκευή και Σάββατο 3-4 Απριλίου 2020 –
 
Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
 
 
 
 
 
'2020 Παγκόσμιο Έτος Νοσηλευτικής'


 

 
 

 

Συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και

 

 

στείλτε το κείμενο της περίληψης σε word 

 

 

στο mail info@enekritis.gr

 

 

με βάση τις παρακάτω οδηγίες

 

 

 

 

 

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης

 

 

 

 

ΠΡΙΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 

 

 

 

 

Α. Γενικά

 

1. Έναρξη υποβολής εργασιών: 27 Ιανουαρίου 2020
 


2. Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών: 29 Φεβρουαρίου 2020  


3. Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 9 Μαρτίου 2020  

 

4. Για προφορική παρουσίαση θα γίνουν δεκτές μόνο ερευνητικές

εργασίες.

 

 

Στις ερευνητικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν μέχρι έξι (6) συγγραφείς. 

 

 


5. Διάρκεια παρουσίασης ελεύθερης ανακοίνωσης: 

 

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά με επιπλέον 2 λεπτά για συζήτηση.

 


6. Ανασκοπήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο για αναρτημένη παρουσίαση (poster).

 

Στις Ανασκοπήσεις μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τρεις (3) συγγραφείς.

 

 

7. Το μέγεθος του πόστερ θα ανακοινωνθεί σε επόμενο χρόνο.

 

 


8. Θα γίνουν επίσης δεκτές υποβολές για Στρογυλές Τράπεζες και Διαλέξεις.

 

 

 

9. Οι Στρογυλές Τράπεζες θα πρέπει να αποτελούνται από τρεις ή τέσσερις

 

ομιλίες συναφούς θεματικού περιεχομένου υπό κοινό ενιαίο τίτλο. 

 

 

Η διάρκειά τους θα είναι 1 ώρα.

 

 

 

10. Οι Διαλέξεις θα έχουν διάρκεια μισής ώρας. 

 

Τον συντονισμό των Στρογγυλών Τραπεζών και των Διαλέξεων

 

θα καθορίσει η Επιστημονική Επιτροπή.
 

 

 


Β. Σύνταξη Κειμένου Περιλήψεων

 

 1. Το κείμενο της περίληψης να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
 

 

 


2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.

 

 

 

 

3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική,

 

 

με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το όνομα 

 

 

και στη συνέχεια το επώνυμο ολογράφως.

 

 

 


4. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που

 

θα παρουσιάσει την εργασία.
 

 

 


5. Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων σε παραπομπή

 

(με αριθμό-δείκτη)

 

θα πρέπει να αναφέρονται οι τίτλοι των συγγραφέων καθώς και

 

ο χώρος εργασίας τους με πεζά γράμματα.

 

 

 


6. Η αρίθμηση θα πρέπει να αναγράφεται επίσης με δείκτη

 

στο όνομα του συγγραφέα που αντιστοιχεί.

 

 

 


7. Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να έχει δομή:

 

 

Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα.

 

Στο τέλος να αναφέρονται 3-4 λέξεις - κλειδιά.
 

 

 

 


8. Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως:

 

 

«τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή

 

 

«θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λ.π.

 

 

δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

 

 

 

Συνεχίστε στην επόμενη σελίδα.

 

 

Υπάρχουν 8 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο